filosofiaa aikuisille

Filosofiaa työyhteisöille

Leluteekin aikuisten työpajat on tarkoitettu työyhteisöille ja tiimeille. Työssä tarvitaan rutiineja ja vakiintuneita rooleja, jotta tehtävät saadaan hoidettua sujuvasti, mutta ne myös estävät luovuutta ja uudistumista ja ovat yksi syy työssä väsymiseen, kun innostus työhön on poissa. Työpajojen menetelmät on lainattu Filosofiaa lapsille –menetelmästä, sillä ne soveltuvat hyvin myös aikuisten kriittisen ajattelun, luovuuden ja innostuksen herättelyyn. Perustyöpajan kesto on noin kaksi tuntia, mutta se voidaan räätälöidä tilaajan toiveiden mukaan. Kysy lisää aikuisten filosofiatyöpajoista yhteydenottolomakkeella tai sähköpostitse emilia.lehtinen@leluteekki.fi

 

Työpajojen vetäjänä toimii Emilia Lehtinen, filosofianopettaja ja kokenut ryhmänvetäjä.

 

 

Kysymystyöpaja

Leluteekin kysymystyöpajassa rutiinit heitetään nurkkaan ja kyseenalaistetaan ihan kaikki. Erilaisten tehtävien kautta ryhdytään esittämään kysymyksiä erilaisista aiheista, helpoista vähän vaikeampiin. Osallistujat harjoittelevat myös kysymysten luokittelua ja analysointia. Työpajan lopuksi valitaan esitetyistä filosofisista kysymyksistä yksi, josta keskustellaan.

 

”Minä itse”

”Minä itse”-työpajassa laitetaan työroolit syrjään ja tutustutaan itseen ja työtovereihin uudella tavalla. Erilaisten tehtävien ja harjoitusten kautta pohditaan sitä, mikä tekee minusta juuri minut, mistä minuus löytyy ja mikä sen ydin on.

 

Luennot

Tulen mielelläni myös luennoimaan lasten kanssa filosofoinnista esimerkiksi koulujen tai päiväkotien vanhempainiltoihin.